Programmatic Ad-Operations tjenester for norske fag,- og nisjemedier

Programmatic Fagpressen

Det digitale annonsemarkedet er i endring, der automatisert handel (Programmatic) blir en dominerende plattform i løpet av de kommende årene. Programmatic handler om å selge automatiserte visninger i sanntid, med data som verdiøker.

Fagpressen har, i samarbeid med Cxense, Improve Digital og Ideo Solutions, etablert en felles ordning som hjelper norske fag-, og nisjemedier å komme ut på det nye markedet. Ideo har bygget spesialisert kompetanse i programmatiske ad-ops og støtter sine kunder med oppsett av ordningen, optimaliseringer, utvikling av Private Market Places og og skreddersydde ID-avtaler for store kunder/kundegrupper. Små aktører får tilgang til kompetansen, og store kan outsource egne aktiviteter og effektivisere ressursene.


Vi sørger for velfunderte prosesser og kommunikasjonsverktøy for nettarbeid. Ved større prosjekter stiller vi opp til personlig gjennomgang hos kunden, og blir gjerne et par dager for å integrere oss med teamet og bli godt kjent med bedriften.

1. Behovsanalyse

2. Designe løsninger

3. Gjennomføring av prosjektet


 Previous  All works Next