saksbehandlingssystem

PGNIG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA er lederen i markedet for naturgass i Polen. PGNiG SA er et børsnotert selskap som finnes på indeksen over de største polske selskapene (WIG 20). Selskapet er engasjert i leting og produksjon av naturgass og råolje, samt – gjennom andre selskaper, i import, lagring, salg, distribusjon av gass og flytende brensel og produksjon av varme og elektrisitet. PGNiG SA eier aksjer i 29 selskaper, inkludert enhetene som yter spesialisttjenester innen geofysiske undersøkelser og boring som er høyt verdsatt på internasjonale markeder.

Prosjektets viktigste mål var å øke effektiviteten av styring med saksbehandling og redusere tilhørende kostnader. Basert på analysen av den nåværende prosessen og det funksjonelle prosjektet som var forberedt spesielt for dette formålet, utarbeidet vi en implementeringsplan.

I tillegg til utforming av strukturen og mekanismene for saksbehandlingstyresystem, inkluderte prosjektet også prosjektering av et analysesystem. I dette systemet implementerte man alle typer rapporter som PGNiN SA skal forberede for kontroll utført av det polske kontoret for beskyttelse av konkurranse og kunderettigheter, samt for intern kvalitetskontroll over kundeservice.


Vi sørger for vel utarbeidete prosesser og kommunikasjonsverktøy for distansarbeid. Ved større prosjekter stiller vi opp til personlig briefingsrunde hos kunden og blir gjerne et par dager for å integrere oss med teamet og bli vel kjent med bedriften.

1. Behovsanalyse

2. Designe løsninger

3. Gjennomføring av prosjektet


 Previous  All works Next