Portal med innhold fra alle medlemmer av Fagpressen

Fagpressenytt.no

Fagpressen er en norsk presseorganisasjon for fag- og nisjemedier, og som ivaretar interesser til over 200 medlemmer, dvs utgivere av fagblader, tidsskrifter og magasiner på trykk og nett i Norge.

Fagpressen hadde som målsetting å vise fram mangfoldet i alle publikasjonene som inngår foreningen, å opprette en samlet og søkbar database med all faglig innhold publisert i Norge, både på trykk og nett. Over 200 medlemmer genererer årlig over 100 000 artikler, omtaler, tester og reportasjer av høy faglig kvalitet.

Ideo har levert en løsning som integrerer og samler alt innhold som er publisert, av medlemmene, og publiserer det i Drupal CMS. Innholdet er indeksert og søkbart, og gir mulighet for brukervennlige tjenester, bl. annet kategorisider, skreddersydde nyhetsbrev, relatert søk osv. Tjenesten innholder også en katalog over utgiverne. Løsningene er skalert for administrasjon for hver utgiver, som kan styre informasjonen om seg sjelv, publiseringsregler og lenker til egne nettsteder.

Fagpressen forteller om sin nye lansering.


Vi sørger for velfunderte prosesser og kommunikasjonsverktøy for nettarbeid. Ved større prosjekter stiller vi opp til personlig gjennomgang hos kunden, og blir gjerne et par dager for å integrere oss med teamet og bli godt kjent med bedriften.

1. Behovsanalyse

2. Designe løsninger

3. Gjennomføring av prosjektet


 Previous  All works Next