Reklame – og mediebyrå

Båtbyrået

Båtbyrået er et reklamebyrå for små og mellomstore bedrifter, fokusert primært på båtbransjen.

Prosjektet er et utmerket eksempel på hvordan en effektiv nearshoring kan fungere. Under varemerket av Båtbyrået og i samarbeid med Norsk Maritimt Forlag vil Ideo Solutions utføre alle oppdrag relatert til webutvikling av nettsider, digital marketsføring, adops programmatic og annonseproduksjon for byråets kunder.

Takk være kostnadseffektive produksjonen kan Båtbyrået tilby en mye attraktiv tjeneste for små og mellomstore budsjetter.


Vi sørger for velfunderte prosesser og kommunikasjonsverktøy for nettarbeid. Ved større prosjekter stiller vi opp til personlig gjennomgang hos kunden, og blir gjerne et par dager for å integrere oss med teamet og bli godt kjent med bedriften.

1. Behovsanalyse

2. Designe løsninger

3. Gjennomføring av prosjektet


 Previous  All works Next