Intranett Platform

TNT Express

TNT Express Worldwide er en av verdenslederne innen budtjenester for institusjonelle kunder. I Europa har TNT den største infrastrukturen innenfor levering med lufttransport og “dør til dør”-systemet. TNT yter tjenester i mer enn 200 land og sysselsetter mer enn 60 000 ansatte.

Intranett-tjenesten som vi har utviklet inneholder all informasjon som kurerer kan være interessert i. På nettstedet som er tilgjengelig bare til autoriserte personer kan kurerer finne, blant annet:

  • Beskrivelser av spesielle kontrakter
  • Finansiell-/forsikringsmodul
  • Kalender for tilbud
  • Modul egnet for varemerkebygging
  • E-læring
  • Undersøkelser
  • Intern elektronisk TNT-avis

Intranettet er kurerens lett tilgjengelige “hjelpesett” som informerer om nyheter, endringer i rutiner, regler for markedsføring av biler, rabatter, men også forpliktelser. Kort sagt, effektiviserer dette nettstedet kurerens daglige arbeid.


Vi sørger for vel utarbeidete prosesser og kommunikasjonsverktøy for distansarbeid. Ved større prosjekter stiller vi opp til personlig briefingsrunde hos kunden og blir gjerne et par dager for å integrere oss med teamet og bli vel kjent med bedriften.

1. Behovsanalyse

2. Designe løsninger

3. Gjennomføring av prosjektet


 Previous  All works Next