Dedikert applikasjon

PROMO GROUP AS

PROMO GROUP AS har levert bemanningsløsninger til det norske markedet innen både privat og offentlig sektor siden 2015. Bedriften har fullt arbeidsgiveransvar innen rekruttering og avlønning, og tar seg av alt forbundet med ansettelse og administrering av medarbeidere.

Ideo Solutions AS har utviklet en dedikert tjeneste for kundene sine.

Bedriften tilbyr en unik kombinasjon av spesialisert og kvalifisert bemanning for det norske markedet. Vi kan skaffe kandidatene med den beste ekspertisen innenfor de aller fleste bransjer. Dette nettstedet er utviklet med teknologi fra WordPress.


Vi er eksperter på prosesser og kommunikasjonsverktøy for nettbasert arbeid. Ved større prosjekter tar vi en personlig gjennomgang hos kunden, og blir gjerne et par dager for å integrere oss med teamet og bli godt kjent med bedriften.

1. Behovsanalyse

2. Designe løsninger

3. Gjennomføring av prosjektet


 Previous  All works Next