Intranett Platform

PoB Entreprenør AS

PoB Entreprenør ble etablert i 1992, og har gjennom naturlig vekst utviklet seg til å bli en mellomstor aktør med nedslagsfelt i hele den sørlige landsdelen, med hovedvekt på Østlandet. Selskapet har nå en årlig omsetning på rundt 250-350 millioner norske kroner, og har ambisjoner om vekst i de kommende årene. I dag har bedriften omkring 80 ansatte.

Ideo har på oppdag fra PoB designet en intern informasjons- og forretningsplattform. Implementert intranett er basert på vår egen løsning, Edito CMS. Kunden bruker flere integrerte funksjonelle moduler i løsningen, og dette skaper et fleksibelt forretningsverktøy.

Verktøyene som er integrert i systemet er utviklet for å støtte ressurser i selskapet, samt den daglige driften. Den komplekse strukturen bidrar til at informasjonsflyten i selskapet er tilpasset bedriftens mål og verdier.


Vi sørger for velfunderte prosesser og kommunikasjonsverktøy for nettarbeid. Ved større prosjekter stiller vi opp til personlig gjennomgang hos kunden, og blir gjerne et par dager for å integrere oss med teamet og bli godt kjent med bedriften.


 Previous  All works Next