www.tek.no

Mediehuset Tek

Mediehuset Tek driver Norges største redaksjonelle merkevarer innen teknologi. Foruten merkevareannonseflater tilbyr bedriften en rekke andre produkter som Stilling, Prisguide, Tek-konferanser, redaksjonell salg, IT driftstjenester, og har en vesentlig andel inntekter fra diverse abonnementsprodukter med økende antall B2B og B2C brukere.

Grunnet diversifisering av inntektskilder ble kompleksiteten av internkontrollen mye fragmentert og resurskrevende. Vi har bistått med grundig karlegging av prosesser på salg, ordrer, booking, diverse produksjonssystemer, fakturering og oppfølgning av innsalg og budsjetter samt lønnsomheten per produkt. Skreddersydde applikasjonen SALGSLAGER for Mediehuset Tek, integrert med konsernets økonomisystem, har adressert utfordringene og har samlet kontrollen i ett system på en brukervennlig og effektiv måte. Kunden har frigjort ett helt årsverk i bedriften og investeringen – tatt i betraktning den kostnadseffektive IT utviklingsprosessen – ble betalt allerede 2 måneder etter implementeringen.


Vi sørger for vel utarbeidete prosesser og kommunikasjonsverktøy for distansarbeid. Ved større prosjekter stiller vi opp til personlig briefingsrunde hos kunden og blir gjerne et par dager for å integrere oss med teamet og bli vel kjent med bedriften.

1. Behovsanalyse

2. Designe løsninger

3. Gjennomføring av prosjektet


 Previous  All works Next