plattform for formidling av dokumentasjon

ING Real Estate

ING Real Estate Development Sp. z o.o. er et medlem av ING Konsernet som spesialiserer seg på levering av finansielle tjenester knyttet til bank, forsikring og kapitalforvaltning. Selskapet har sin opprinnelse i Nederland og har over 150 års historie. I dag sysselsetter ING Konsernet 95 000 ansatte, opererer i mer enn 40 land rundt om i verden og betjener mer enn 67 millioner kunder.

Det viktigste formålet med innføringen av systemet var å forbedre formidling av  dokumentasjon i selskapet, herunder å forkorte formidlingstiden og forbedre tilgang til dokumentene, samt å eliminere muligheten for tap av dokumenter. Det var også viktig å skape verktøy som gjør det mulig å forbedre intern kontroll over tidsriktig behandling av saker.

I applikasjonen iverksatte man følgende løsninger: Innkommende dokumenter, interne dokumenter, utgående dokumenter, ansatte, saksbehandling, registrering av kontrakter, fakturaregister, kommandosystem, kunnskapsbase, feriesøknader og varsler.


Vi sørger for vel utarbeidete prosesser og kommunikasjonsverktøy for distansarbeid. Ved større prosjekter stiller vi opp til personlig briefingsrunde hos kunden og blir gjerne et par dager for å integrere oss med teamet og bli vel kjent med bedriften.

1. Behovsanalyse

2. Designe løsninger

3. Gjennomføring av prosjektet


 Previous  All works Next