Konsern-nettsted

DNB Bank Polska

DNB Bank Polska S.A. er et medlem av DNB konsernet – Norges største finanskonsern. Konsernet driver virksomhet i 19 land og har avdelinger i verdens største finanssentra, bl.a.: London og New York. I Polen har banken vært i drift siden 2002. I 2003 ble DNB Bank Polska S.A. en konsernbank.

Konsern-nettstedet er designet av oss, og presenterer selskapet og dets produkter i det polske markedet. Endring i Bankens logo og navn, og begrensning av tilbudet til institusjonelle kunder, krevde implementering av ny grafikk, sammen med fullstendig rekonstruksjon av informasjonsarkitektur på siden. Ett av kravene var også implementering av en responsiv nettside som kan vises på alle skjermstørrelser på et bredt utvalg av enheter.

Firmanettstedet fungerer basert på det originale systemet for innholdsstyring Edito CMS som gjør det mulig å administrere nettstedet selvstendig og å utvikle nye funksjonelle moduler på en effektiv måte.


Vi sørger for vel utarbeidete prosesser og kommunikasjonsverktøy for distansarbeid. Ved større prosjekter stiller vi opp til personlig briefingsrunde hos kunden og blir gjerne et par dager for å integrere oss med teamet og bli vel kjent med bedriften.

1. Behovsanalyse

2. Designe løsninger

3. Gjennomføring av prosjektet


 Previous  All works Next