elektronisk dataformidlingssystem

BPH TFI

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., er et selskap som forvalter investeringsfond, og har vært aktive i det polske markedet siden 1998. Selskapet er en representant for GE Capital – et av de største konsernene i verden i forhold til markedskapitalisering som har vært notert på New York-børsen i over hundre år.

Hovedformålet med implementering av et elektronisk dataformidlingssystem i BPH TFI var å bedre flyten av korrespondanse, både innkommende og utgående. Takket være dette systemet, eliminerer man fullstendig muligheten for tap av dokumenter.

En viktig side ved gjennomføringen var elektronisk arkivering av dokumenter i selskapet. Et varslingssystem som informerer alle ansatte om de tildelte oppgavene har økt effektiviteten av selskapets representanter. Tilgang til rapporter gir full kontroll over formidling av dokumentene som er registrert i systemet.


Vi sørger for vel utarbeidete prosesser og kommunikasjonsverktøy for distansarbeid. Ved større prosjekter stiller vi opp til personlig briefingsrunde hos kunden og blir gjerne et par dager for å integrere oss med teamet og bli vel kjent med bedriften.

1. Behovsanalyse

2. Designe løsninger

3. Gjennomføring av prosjektet


 Previous  All works Next