En dedikert applikasjon

BNP Paribas Real Estate

BNP Paribas Real Estate er et ledende, internasjonalt konsulentselskap som er lederen av eiendomsmarkedene i Vest-Europa. Selskapet er et medlem av BNP Paribas Konsernet som er en av de største representantene i finansbransjen i verden.

Nettstedet har som mål å nå de beste tilbudene om kontorarealer til utleie i Warszawa, samt objekter som BNP Paribas Real Estate yter eksklusiv støtte til. Den grafiske siden av nettstedet var utformet i samsvar med det korporative bildet av BNP Paribas Real Estate. “Eiendomsdatabase”-modulen er bare tilgjengelig for systemadministratorer. Det må nevnes at IT-avdelingen av BNP Paribas Eiendom gjennomførte integrasjonen av modulen med den interne eiendomsdatabasen.

Nettstedet var designet i henhold til Responsive webdesign for å tilpasse nettsidens innhold til oppløsningen på skjermen som det er vist på. Nettstedet er også tilgjengelig på engelsk.


Vi sørger for vel utarbeidete prosesser og kommunikasjonsverktøy for distansarbeid. Ved større prosjekter stiller vi opp til personlig briefingsrunde hos kunden og blir gjerne et par dager for å integrere oss med teamet og bli vel kjent med bedriften.

1. Behovsanalyse

2. Designe løsninger

3. Gjennomføring av prosjektet


 Previous  All works Next