Et strategisk samarbeid Norge -Polen gir tilgang på utviklere Godt Sagt med sine 47 ansatte er ledende innen digital kommunikasjon i Buskerud. Gjennom samarbeidet med polske Ideo Solutions har de i tillegg over 180 utviklere i ryggen.

Forbindelsen mellom selskapene ble etablert tidlig i 2017 som et resultat av at det var og er et skrikende behov for utviklere i Norge og Norden. Prisene på lønninger presses oppover og utviklere hopper fra bedrift til bedrift. Godt Sagt og markedet har et stort behov for utviklere som kan produsere mer og mer avanserte nettbutikker, nettsider, og apper for å nevne noe.

Med Godt Sagt på laget har Ideo Solutions en norsk partner som har flere forretningsutviklere, rådgivere, merkevarebyggere og digitale designere tilgjengelige ved behov. Flere ønsker også bistand på disse tjenestene når de tar kontakt med oss sier Piotr Biernacki. – De vil gjerne ha en norsk partner når de skal ha bistand med workshops, forretningsutvikling, digitale strategi, interaksjonsdesign, nettsidedesign, brukeropplevelser, utvikle personas eller ha en norsk prosjektleder til sitt utviklingsprosjekt. Dette kan jeg da tilby dem i samarbeidet med Godt Sagt. Når dette er på plass foregår selve utviklingen i Polen hos sertifiserte spesialister med høy kompentanse.

Det er jo motsatt for oss sier rådgiver i Godt Sagt Bjørnar Boldvik. – Vi sliter jo og har gjort det over lengre tid med å rekruttere utviklere i vårt område. Mangelen på dyktige utviklere er en generell utfordring i bransjen, og som et ledende digitalt selskap må vi i GodtSagt møte denne utviklingen på best mulig måte.

Trenger en utvikler

I 2016 besluttet vi strategisk vi at vi måtte kjøpe eller samarbeide med en ekstern utviklingspartner. Gjennom flere runder i ulike land og hos ulike selskaper falt valget på Ideo i Polen og deres norske avdeling Ideo Solutions. Noen av grunnene for at vi valgte nettopp de er deres tunge fagmiljø, gode referanser, deres mange sertifiseringer, deres fleksibilitet, innovative arbeidsmetodikk, ulike plattformer (Epi, Sitecore og WordPress mm) og ikke minst deres tette samarbeid med lokale høyskoler og universitet som gir store fordeler med tanke på rekruttering.

Stabile forretningspartnere

Gjennom 2017 og 2018 har vi utviklet og bygd en felles arbeidsmetodikk som styrker samarbeidet mellom etablerte faste utviklere i Polen, og våre norske prosjektledere. I tillegg har våre norske og polske utviklere lik arbeidsprosess og de samarbeider også i ulike utviklingsprosjekter. Vi har også sammen to prosjektledere og rådgivere som snakker polsk, engelsk, norsk og svensk her i Norge – en fordel for kundene sier Piotr Biernacki og Bjørnar nesten i kor. Kundene i det norske markedet er mange og har forskjellige behov. Noen vet godt selv hva de skal ha og kjøper sin utvikling direkte i Polen gjennom kjøp av faste årsverk, på prosjekter eller til avtalte timespriser. Andre vil derimot ha mer bistand i prosjekter før man setter igang utvikling. Sammen med kundene finner vi den beste løsningen med tanke på mål som er satt og budsjetter definert sier Bjørnar Boldvik.

Ideo og Godt Sagt har nå samarbeidet i over to år. I løpet av denne tiden har de to fullført mange oppdrag sammen, skrevet utallige linjer med kode, og har blitt stabile forretningspartnere for hverandre.

Norske bedrifter er i en rivende utvikling og kravet til digitalisering er økende. Vi ønsker å bistå med vår erfaring og kunnskap – og utviklere det har vi!