E-læring standardmoduler og funksjoner


Modul for e-læringskurs

Administrator har full oversikt på de ulike kursoppleggene. Hvert kurs inneholder et oppsett av læringsmoduler og tester, og kan tilpasses med aktuelt innhold til leksjonene og kompletteres med øvelser og tester.

Det er også mulig å importere kurs fra SCORM 1.2 og SCORM 2004 til plattformen.

Før kurset publiseres settes publikum og tidsramme for kurset opp. Når kurset er publisert er det fortsatt mulig å publisere, fjerne og endre ulike deler. Etter at kurset er publisert er en oversikt over hvor langt deltakerne har kommet og hvilke tester som er gjennomgått lett tilgjengelig.

Få en demo av e-læringsplattformen


Læringsmoduler

I læringsmodulene legges selve kurset opp.

Administrator legger opp innholdet til leksjonene utfra følgende komponenter:

 • Tittel/overskrift
 • Innhold
 • Bilder / Animasjoner
 • Video
 • Innspilte lydfiler
 • Interaktive øvelser
 • Dokumenter for nedlastning

Innholdet deles opp på ulike sider slik at man går gjennom kurset som en presentasjon med passe mye informasjon på hver side. Administrator setter opp hva som skal være obligatorisk for å fullføre kurset, for eksempel at alle sider må ha blitt gjennomgått, at noen filer må lastes ned eller andre spesifikasjoner.

Tester

For å sikre at deltakerne har fått med seg innholdet og kan regnes som bestått kan man sette opp tester til kurset. Admin legger opp et gitt antall spørsmål. Systemet velger tilfeldig ut et av admin spesifisert andel av de tilgjengelige spørsmålene i testet. For eksempel om admin har lagt inn 40 spørsmål og definert at 50% skal vises så kommer 20 tilfeldige spørsmål med i testen hver gang den tas. Det er mulig å legge inn bilder, animasjoner og lydfiler til spørsmålene. Det går an å alternere mellom ulike svaralternativer med flere mulige svar eller kun ett.

Testen spesifiseres med:

 • Tittel, kategori og gyldighetstid og om testen er obligatorisk eller ikke
 • Antall spørsmål
 • Obligatoriske spørsmål som alltid skal være med
 • Poeng per riktig spørsmål
 • Poengsum for å bli godkjent
 • Definisjon av hvor lange pausene kan være når man tar en test

Når testen er gjennomført får deltakeren sitt resultat og kan gå gjennom testen og se hvilke spørsmål som var riktige (markert med grønt) og feil (markert med rødt).

Kurssertifikat

Plattformen kan skape kurssertifikat for det utvalgte kurset. Utseendet tilpasses brukeren, men inneholder alltid:

 • Navn på kursdeltaker
 • Beskrivelse av kurset
 • Dato

Rapporter

Rapportmodulen nås fra admistrasjonspanelet. Følgende rapporter er tilgjengelige:

 • Statistikkrapport på spørsmål (oversikt over deltakernes svar, antall riktige svar og totalsum)
 • Testrapport for alle brukere (oversikt over alle som har gjennomført en spesifikk test) med følgende data: brukerdata, testnavn, antall riktige poeng, når testen var startet og avsluttet, hvor mange ganger testen har blitt tatt av samme bruker, godkjent/ikke godkjent
 • Innholdsrapport: brukerdata, testnavn, type innehold (tekst, nedlastninger), informasjon om obligatorisk innhold eller ikke, informasjon om obligatorisk innhold er blitt gjennomgått

Brukere

I admistrasjonspanelet settes brukere på ulike nivåer opp: kursdeltaker, lærer og administrator. Nye kursdeltakere kan også generere en brukerprofil ved å fylle ut et registreringsskjema på en webside.
Alle brukere har tilgang til, og mulighet til å oppdatere og endre sine personlige data og passord via «min side».

Brukerundersøkelser

I e-læringsmodulen kan det også settes opp spørreundersøkelser og andre skjemaer. Resultatene administreres via en database som administrator har tilgang til. Resultatdata kan også eksporteres til en .xls fil.

Nyhetsbrev / e-postplattform

Mulighet å lage og sende ut informasjon og nyhetsbrev til kursdeltakere og brukere som har registrert seg for nyhetsbrev. Enkel redigering med grafisk WYSIWYG editor.

Kontaktskjema

All data som kommer inn via kontaktform på nettsiden lagres i en database. Det er mulig å spesifisere obligatoriske felt i kontaktskjemaet.

Informasjonssider

I denne modul legges informasjon om kurset og instruksjoner inn. Enkel editering med grafisk WYSIWYG editor.

Banner

Det er enkelt å legge til bannere på siden for å visuelt kunne vise frem nyheter eller kampanjer.

Roterende informasjonssider

På forsiden er det også mulig å legge til roterende informasjonssider med tekst, bilde og lenker for å presentere ulike kurs eller funksjonalitet på en tiltalende måte.

FAQ

Gi god service til kursdeltakerne ved å ha svar på vanlige spørsmål lett tilgjengelige.
Administrator kan legge ut en liste med de vanligste spørsmålene og svarene på siden manuelt via administrasjonspanelet. Det er også mulig å legge inn et skjema for å sende inn spørsmål, der administrator svarer direkte til den som har stilt spørsmålet. Alle spørsmål og svar lagres i CMS databasen for å kunne legges til i FAQ-listen senere. Oppsettet har grafisk WYSIWYG editor, som gjør det mulig også for kursdeltakeren å formatere teksten den skriver inn.

Få en skreddersydd demo av e-Learning-plattform

Derfor skal du bruke Nearshoring fra Ideo:

 • Lokal ledelse med erfaring innen digital mediestyring på det norske markedet.
 • 17 års erfaring innen IT-outsourcing og som underleverandør av IT-prosjekter.
 • 180 høyt kvalifiserte ansatte med over 1000 gjennomførte prosjekter fra et spekter av forskjellige bransjer og systemer.
 • I gjennomsnitt 50 prosent besparelser på IT-budsjettet.
 • Egen selvstendig og effektiv gruppe mennesker i Norge.
 • Rask oppstart av prosjektet.
 • Fleksibilitet i forhold til tilpassing av ressurser til produksjonsbehov og kostnadsstyring av arbeidet.
 • Internasjonal erfaring og foretaksreferanser.
 • Effektive prosesser for distansearbeid.

Hvorfor velge oss?

Vi er kreative
med lokal tilnærming

vi er raske, fleksible
og løsningsorienterte

vi er kostnadseffektive
med bred kompetansepool

vi er kule
og har magi